ارسال گواهی ارائه مقالات به نویسندگان
گواهی ارائه مقالات از طریق ایمیل به نویسندگان محترم ارسال خواهد شد.

با سلام، احتراما به استحضار نویسندگان محترم مقالات می‌رساند گواهی ارائه مقالات بصورت الکترونیکی صادر شده و از روز شنبه 16 اسفند ماه به ایمیل نویسندگان ارسال خواهد شد.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/12/14

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان