تمدید مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 15 بهمن 1399
مهلت ارسال مقالات به ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده های بزرگ تا تاریخ 15 بهمن 1399 تمدید شد.

پیرو درخواست های مکرر تعداد کثیری از پژوهشگران محترم، مهلت ارسال مقالات به ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ تا تاریخ  15 بهمن 1399 تمدید شد.

ضمنا به اطلاع می‌رساند، نتایج داوری مقالات ارسال شده تا تاریخ 1399/10/30، طبق زمانبندی قبلی تا 20 بهمن 1399 اعلام خواهد شد. همچنین نتایج داوری مقالات ارسال شده در دوره تمدید (تا 15 بهمن) حداکثر تا تاریخ 28 بهمن 1399 به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/10/30

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان