چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه
چاپ مقالات منتخب کنفرانس در نشریه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات ششمین کنفرانس ملی محاسبات توزیعی و پردازش داده‌های بزرگ می‌رساند، طبق توافقات بعمل آمده با نشريه «دوفصلنامه محاسبات و سامانه‌های توزیع شده»، مقالات منتخب و برتر کنفرانس به انتخاب هيات داوران جهت چاپ به این مجله معرفی خواهند شد. فرایند چاپ مقالات در این مجله با مدیریت مسئولین ذیربط مجله انجام خواهد گرفت.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/11/26

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان