نتایج داوری مقالات
نتایج کلیه مقالات ارسال شده به کنفرانس به ایمیل نویسندگان محترم ارسال شده است.

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات می‌رساند نتایج داوری کلیه مقالات ارسال شده به کنفرانس به ایمیل نویسندگان ارسال شده است. در صورتیکه از نویسندگان محترم افرادی باشند که هنوز نتیجه مقاله خویش را دریافت نکرده‌اند، در اسرع وقت از طریق ایمیل کنفرانس dcbdp@azaruniv.ac.ir با دبیرخانه مکاتبه نمایند.

با تشکر

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/12/2

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان