فایل ارائه مقالات
ارائه کنندگان مقالات کنفرانس لطفا برای ارائه مقالات خویش ترجیحا از فایل پاورپوینت استفاده نمایند.

شرکت کنندگان محترم کنفرانس که مقالاتشان مورد پذیرش واقع شده است، لطفا در اسرع وقت نسبت به تهیه فایل ارائه خویش (ترجیحا پاورپوینت) اقدام فرمایند. مدت زمان ارائه برای هر مقاله 10 الی 15 دقیقه در نظر گرفته شود.

نحوه ارائه مقالات بصورت مجازی خواهد بود و راهنمایی‌های لازم برای استفاده از سامانه مجازی کنفرانس متعاقبا از طریق وبسایت کنفرانس اعلام خواهد شد.

عنایت فرمائید صدور گواهی ارائه مقاله، منوط به ارائه شفاهی آن (بصورت مجازی از طریق سامانه کنفرانس) توسط نویسندگان محترم است.

تاریخ ارائه مقالات در روز 13 اسفند 99 خواهد بود و زمانبندی ارائه مقالات متعاقبا همراه با جدول زمانبندی برنامه‌های کنفرانس از طریق وبسایت کنفرانس اعلام خواهد شد.

با آرزوی ارائه های موفق کلیه عزیزان شرکت کننده در کنفرانس.

نویسنده: دکتر مهدی هاشم زاده
تاریخ نگارش:1399/12/3

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان