دکتر مسعود اسدپور دانشگاه تهران
دکتر ناصر یزدانی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا میبدی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر کریم فائز دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Professor Yao Min Zhejiang University
Professor Zhaohui Wu Zhejiang University
Professor Gang Pan Zhejiang University
دکتر سیاوش خرسندی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ایاز  عیسی‌زاده دانشگاه تبریز
دکتر مهدی هاشم‌زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر عسگرعلی بویر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر ناصر فرج‌زاده دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر لیلی محمدخانلی دانشگاه تبریز
 دکتر محمدرضا فیضی درخشی دانشگاه تبریز
دکتر محمدعلی بالافر دانشگاه تبریز
دکتر جعفر رزم‌آرا دانشگاه تبریز
دکتر حبیب ایزدخواه دانشگاه تبریز
دکتر علیرضا روحی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر سید هادی اقدسی دانشگاه تبریز
دکتر فرناز درخشان دانشگاه تبریز
دکتر مینا زلفی دانشگاه تبریز
دکتر اسماعیل نورانی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر لیلی فرزین‌وش دانشگاه تبریز
دکتر پدرام صالح‌پور دانشگاه تبریز
 دکتر مرتضي ابراهيمي دانشگاه تهران
دکتر سعید پاشازاده دانشگاه تبریز
 دکتر مصطفی صالحی دانشگاه تهران
 دکتر فاطمه ثقفی دانشگاه تهران
 دکتر جمشید باقرزاده  دانشگاه ارومیه
دکتر عبدالهنان عبدالله (Hanan) دانشگاه UTM مالزی
دکتر فرشاد خون‌جوش دانشگاه شیراز
دکتر سید محمد رضوی‌زاده دانشگاه علم و صنعت تهران
دکتر محمد جعفر تارخ دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر سمیه علیزاده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر محمد قاسم‌زاده دانشگاه یزد
دکتر محمد حسین مختاری دانشگاه یزد
 دکتر سیدمرتضی بابامیر دانشگاه کاشان
دکتر حسن ابراهیم‌پور دانشگاه کاشان
 دکتر محمود نقیب زاده  دانشگاه فردوسی مشهد
 دکتر سعید  ابریشمی  دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر شهریار لطفی دانشگاه تبریز
دکتر محمدباقر کریمی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر حسین عباسی‌مهر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
دکتر جابر کریم‌پور دانشگاه تبریز
دکتر سروش اخلاقی دانشگاه شاهد
دکتر علی غفاری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
 دکتر بهمن آراسته دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
دکتر عبدالرضا حاتملو دانشگاه آزاد اسلامی خوی
 دکتر خلیل منفردی  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دکتر عبدالرضا رسولی کناری  دانشگاه صنعتی قم
 دکتر محبوبه شمسی  دانشگاه صنعتی قم
دکتر منیره حسینی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
دکتر امیر علی آبادیان دانشگاه شمال
دکتر مهدی میرفخرائی دانشگاه شهید صدوقی یزد
دکتر عین‌اله پیرا دانشگاه شهید مدنی آذربایجان
 دکتر زينب‌الهدي حشمتي  دانشگاه تهران
دکتر شهرام بابایی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 

پوستر کنفرانس گروه تلگرامی کنفرانس گروه واتساپی کنفرانس

طراحی و اجرا: اداره فناوری اطلاعات دانشگاه شهید مدنی آذربایجان